UGPAY
Nền tảng kỹ thuật số uGain Incorporated

uGainlà một nền tảng kỹ thuật số dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các trung tâm và mạng lưới mua sắm – giải trí, nền tảng này kết nối các doanh nhân và khách hàng. Nói một cách đơn giản, nó là một hệ thống mang lại cơ hội kiếm tiền cho cả doanh nhân và khách hàng của anh ta.

Những lợi thế của nền tảng uGain:

 • Giảm chi phí quảng cáo.
 • Tăng cơ sở khách hàng.
 • Giúp cải thiện dịch vụ khách hàng.
 • Đảm bảo gia tăng quay lại mua hàng.
 • Khả năng tiếp cận vào doanh nghiệp của bạn trên toàn thế giới.
 • Ứng dụng miễn phí cho khách hàng.
 • Chương trình tiền thưởng.
 • Hệ thống khuyến nghị và giao tiếp với khách hàng.
 • Chương trình khách hàng thân thiết.
 • Khả năng đặt hàng trực tuyến.
 • Tiếp thị chéo và các lợi ích khác khi làm việc với nền tảng này.

Ứng dụng di động uGain cho phép khách hàng và đối tác tiết kiệm và tạo thêm nguồn thu nhập, cũng như giúp các doanh nhân thực hiện việc số hóa cơ sở khách hàng của họ, tìm hiểu người mua của họ, cung cấp cho người mua hàng những gì anh ta đang tìm kiếm, từ đó giảm chi phí quảng cáo và tăng doanh thu của toàn bộ công ty.